tirsdag, januar 04, 2011

USA og Japan overvejede aktion mod Sea Shepherd

I følge telegrammer, som er blevet offentliggjort af Wikileaks, overvejede USA og Japan aktioner mod den radikale dyrerettighedsorganisation, Sea Shepherd, der skulle have til formål at svække organisationen. I dag betaler Sea Shepherd ikke skat, da det er en non-profit organisation, men det var bl.a. dette man overvejede at ændre. Ved at svække dem håbede man at de ville begrænse deres aktioner, der ofte opfattes som urimeligt udenlandsk pres i Japan. Da mange i Japan ikke er villige til at bukke under for vestligt pres i forhold til hvalfangsten, er Sea Shepherds aktioner således, ironisk nok, med til at motivere støtterne til fortsat hvalfangst, der blokerer for forhandlinger omkring antallet af hvaler, som Japan dræber hvert år.

Sea Shepherd er da heller ikke interesserede i at Japan fanger færre hvaler, men arbejder kun for et fuldstændigt stop for hvalfangst. Paul Watson udtaler i den sammenhæng:

"I don't think a solution is going to come through politics, it's going to come through economics,"

Et citat, der viser hvor virkelighedsfjern Watson er. Japansk hvalfangst er allerede en underskudsforretning, der kun eksisterer i kraft af subsidier. Det er således en politisk beslutning om det skal fortsætte eller ej, og ikke et spørgsmål om økonomi. Sea Shepherds radikale aktioner er kun med til at fortsætte denne praksis.

billede herfra