torsdag, juni 04, 2009

Wilders og de liberale

For et stykke tid siden havde formanden for Liberal Alliances afdeling i København, tidligere formand for Liberalisterne, Torben Mark Pedersen en klumme på 180 Grader. Den hed "Wilders er "en af os"". I den hylder TMP Wilders for at stå fast på ytringsfriheden og han slutter af med følgende:

Der er ingen tvivl om, at Wilders har sagt ting, jeg som liberalist må tage klart afstand fra. Jeg har derfor ikke noget ønske om at melde mig ind i en Geert Wilders-fanklub, hvor jeg skal forsvare alt, hvad han står for. Men selv om han har sagt ting, jeg ikke kan stå inde for, så synes jeg, det er vigtigt at markere, at Geert Wilders hører til på den rigtige side i kampen mod den totalitære islamisme og i kampen for ytringsfrihed. Han er en frihedskæmper, der sætter livet på spil for at forsvare ytringsfriheden og retten til at kritisere religion. Alene af den grund er jeg parat til at sige, at Wilders er "en af os". En af os der ikke vil gå på kompromis med den personlige frihed af hensyn til den gode tone.
Nuvel, jeg deler da Torbens holdninger til ytringsfrihed. Jeg er modstander af love mod racistiske og blasfemiske udtalelser, og vil til en hver tid forsvare folks ret til at ytre sig, ligegyldigt hvor de befinder sig politisk. Jeg synes det er forkasteligt når Wilders politianmeldes for sine udtalelser, lige som jeg også finder det forkasteligt når mennesker i f.eks. østrig fængsles for at benægte holocaust. Tåbelige synspunkter bekæmpes bedst med modargumenter, ikke med fængselsstraf. Men selv om jeg mener at folk skal have ret til at påstå sådan noget som at holocaust ikke fandt sted, så betyder det altså ikke at jeg identificerer mig med disse mennesker på nogen måde. Ligeledes identificerer jeg mig ikke med Wilders og mener ikke at han er "en af os", hvis "os" er defineret som liberalister. Wilders og hans venner i "frihedspartiet" har nogle synspunkter som jeg finder uforenelige med liberalismen.

Lad os starte med det som de fleste kender til: indvandring. Et liberalistisk syn på indvandring er at det er noget der foregår imellem mennesker, og staten skal regulere det så lidt som muligt. Hvis en virksomhed ønsker at ansætte folk må staten ikke forhindre det. Selvfølgelig bør indvandrere ikke være berettigede til overførselsindkomster og man skal overholde landets love. Men kan man klare sig selv eller få andre til at finansiere sit ophold bør staten ikke forhindre at man kommer til landet. Frihedspartiet (PVV) vil have et stop for immigration fra ikke-vestlige lande i en periode. De er ligeglade med om det enkelte individ har noget at byde på, om de kan klare sig. De vil ikke have dem i Holland fordi de er fra et ikke-vestligt land, punktum. Synspunktet er kollektivistisk, ikke individualistisk og bestemt ikke liberalistisk. Det er for en ægte liberalist fuldstændigt ligegyldigt hvor et andet menneske kommer fra i verden, hvad for religion de har, hvilken seksualitet, osv. Det der betyder noget er om opfører sig ordentligt overfor andre mennesker, ganske simpelt. Det traditionelle liberalistiske synspunkt: at varer og mennesker bør kunne bevæge sig så frit så muligt imellem nationer er ingen steder at finde.

Ligeledes er PVV's syn på religion heller ikke liberalistisk. De ser helst at der i den hollandske forfatning skrives ind at kristen/jødisk/humanistisk kultur skal være dominerende i Holland. For det første er det fuldstændigt forrykt at tale om kristen/jødisk/humanistisk kultur. Hvad er det lige det er? De kulturbegreber nationalkonservative arbejder med er altid en eller anden forestilling om kultur som noget statisk, noget som man nemt kan beskrive. Men f.eks. kristen kultur er alt fra God Hates Fags til Plowshares Movement og meget mere til. Det er tomme ord de vil have skrevet ind. For en liberalist er det selvfølgelig ikke i orden at man skriver religion ind i en forfatning. Den slags hører privatsfæren til. PVV vil også have et fem årigt stop for byggeri af moskeer og moskebyggerier må ikke støttes med udenlandske midler. Ja, de må ikke være under indflydelse af udenlandske regeringer (hvad det så end betyder). Burkaer skal forbydes i det offentlige rum. Grove indgreb i den personlige frihed. Selvfølgelig bør man da have lov til at bygge en kirke eller moske uden at staten blander sig i det, hvis man selv betaler for den vel at mærke, og hvad man bærer på gaden vedkommer da ikke andre mennesker. Hvis de ikke kan lide at se på en burka kan de jo kigge den anden vej.

Andre tiltag imod radikalisme indenfor islam er at imamer skal prædike på engelsk eller hollandsk og at radikale moskeer skal lukkes og deres præster deporteres. Jeg har ikke helt kunnet finde frem til hvordan man definerer radikal i denne sammenhæng. Igen, hvad sprog folk prædiker på være deres egen sag. Hvis man vil lukke moskeer og deportere folk alene pga. de ord de siger, så er det problematisk. Måske kan man argumentere for at det er i orden hvis der fremligger direkte trusler, men ellers ikke. Det virker som om Wilders parti her vil indskrænke ytringsfriheden for særlige grupper i samfundet. Lige som jeg går ind for ytringsfrihed for nazister og kommunister, gør jeg det også for islamister.

PVV går i øvrigt også ind for at holde østeuropæiske arbejdere ude af landet så længe som muligt. Det kan kun tolkes som noget så uliberalistisk som protektionisme.

Deres retspolitik er heller ikke noget at råbe hurra for. De går ind for 3 strikes. Hårdere straffe til de der har planlagt eller forsøgt at begå kriminalitet. Højere straffe generelt. Disse ting er ikke nødvendigvis i modsætning til liberalistiske synspunkter, men jeg vil mene at det er lidt naive synspunkter, samt at liberalister bør forsøge at dreje retssystemerne mere i retning af kompensation, således at folk betaler deres gæld til ofrene for deres kriminalitet, ikke til noget så upersonligt som "samfundet". Andre dele af deres retspolitik er dog decideret anti-liberalistisk: De vil tillade præventive ransagelser af folks bopæle. Indføre genopdragelseslejr. Indføre et moralsk politi der særligt skal holde øje med ungdommen. Indføre mulighed for at fængsle folk administrativt i forbindelse med terrormistanke. Lukke coffeeshops. Indføre nultolerance overfor narkotikabesiddelse og så vil de forbyde pædofile at organisere sig et politisk parti. Det sidste er sjovt nok også et angreb på ytringsfriheden. Det er selvfølgelig forbudt at begå seksuelle ovegreb mod børn, men dte betyder jo ikke at folk med sådanne tilbøjeligheder ikke kan organisere sig og deltage i den demokratiske proces hvis de vil.

Generelt er PVV et konservativt parti. Det er Gud og fædreland hele vejen igennem. Skolerne skal fokusere på traditionelle værdier. Man vil have et stop for islamiske skoler, men ikke for andre religiøse skoler. Man vil skære ned på skatten og på bureukratiet, hvilket jeg synes er fint, men man vil bruge de penge man sparer på at udbygge velfærdsstaten i stedet for at lade dem blive i borgernes lommer, så de selv kan betale for deres velfærdsydelser. Selvfølgelig har PVV også et omfattende dyrerettighedsprogram, som det hører sig til med nationalkonservative partier.

I det hele taget er det svært at få øje på hvad der gør Wilders til en af "os". Hvis der ikke menes os liberalister, men derimod bare os der går ind for ytringsfrihed. Så giver det heller ingen mening. Wilders vil forbyde ytrings- og religionsfrihed for nogle grupper i samfundet.

Så hvorfor er det at TMP hylder Wilders? Jeg ser ham ikke hylde østrigske holocaustbenægtere eller forfulgte tyske nazister, der jo ikke engang kan hive en hagekorsfane frem til en demonstration uden at blive anholdt. Der er flere, som i hvert i deres egen selvopfattelse er liberale, der har udtrykt støtte til Wilders. Jeg har stærkt på fornemmelsen af at det er fordi Wilders vender sig mod islam, og disse liberale i virkeligheden er mere konservative end liberalister og deler en mængde synspunkter med Wilders og PVV. Men kan de så ikke bare tone rent flag og indrømme at de er en flok konservative der går ind for lav skat?

Jeg vil som sagt til enhver tid forsvare Wilders ret til at tale frit, svine dem han lyster til, og så videre. Men jeg kommer nok aldrig til at se ham som hverken en af os liberale eller en af os tilhængere af ytringsfrihed.

PVV's program kan læses på deres hjemmeside (hollandsk).

5 kommentarer:

 1. Godt indlæg!
  Jeg kan lide din nedsabling af PW og Wilders vanvittige politiske program.
  Det skal siges at da Wilders blev nægtet indrejse i Storbrittanien sad jeg og frydede mig af flere grunde: Jeg kan ikke acceptere hans holdninger. Han dobbelt moralsk i forhold til ytringsfriheden!

  SvarSlet
 2. Mattias, tak. Personligt frydede jeg mig overhovedet ikke. På trods af at jeg ikke bryder mig om Wilders på nogen måde, syntes jeg at det var forkert at nægte ham indrejse. Både fordi jeg mener at et demokratisk land ikke bør begrænse andre menneskers bevægelsesfrihed pga. deres synspunkter, men også fordi jeg ikke er meget for at Wilders skal ende som martyr for ytringsfriheden. Det er med til at styrke hans position når han bliver udsat for åbenlyse uretfærdigheder som indrejseforbudet.

  SvarSlet
 3. Fremragende skriv! Det er lige på kornet.

  Æregligt du ikke deltager mere i debatten.

  SvarSlet
 4. @ Mattias

  ”Det skal siges at da Wilders blev nægtet indrejse i Storbritannien sad jeg og frydede mig af flere grunde: Jeg kan ikke acceptere hans holdninger. Han dobbelt moralsk i forhold til ytringsfriheden!”

  Vil det sige, at du også vil fryde dig når, engang i fremtiden, dine politiske modstandere har magten – og det du mener, er blevet politisk ukorrekt – og deres meningspoliti forbyder dine meningsfæller at rejse rundt i Europa? Eller er du lige så forbandet dobbeltmoralsk som Wilders?

  SvarSlet
 5. Jonas8:06 AM

  Ja TMP er i "godt" selskab.

  http://www.information.dk/194516

  SvarSlet