fredag, januar 09, 2009

Aso nedlægger forbud mod amakudari

Aso Taro bekendtgjorde torsdag, at amakudari ikke længere er tilladt. I hvert fald ikke i sin mest tvivlsomme form. Amakudari er en praksis, som går ud på, at bureaukrater i pensionsalderen får et job hos et privat firma, der typisk har arbejdet tæt sammen med det ministerium eller den statstinstitution som bureaukraten har været ansat i. Det har i tidens løb ført til en del skandaler, hvor tidligere statsansatte har siddet og indgået aftaler med deres gamle kolleger. Men nu skal det altså være slut. Asos beslutning har dog fået kritik, da nogle mener at forbuddet ikke er skarpt nok formuleret. Jeg kan ikke lade være med at tænke på om det er en reaktion på Watanabe Yoshimis kritik af bureaukratiet vi ser her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar