tirsdag, oktober 14, 2008

Sundhedspolicies på internettet

Via Johan Norbergs blog kommer dette svenske lovforslag:

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att lämplig myndighet fortlöpande följer upp reklam om mat riktad till barn.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om totalförbud för tv-reklam riktad till barn under 12 år.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda den offentliga upphandlingen för att motverka att företag riktar reklam om ohälsosamma matvanor till barn.2

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all lagstiftning som berör företag bör utvecklas så att den så långt möjligt motiverar företagen att ta större ansvar för att i sin marknadsföring uppmuntra barn till hälsosamma matvanor.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mötesplatser på Internet, så kallade communities, måste införa särskilda hälsopolicyer.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reklam alltid ska gå att skilja från redaktionellt material.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en tydligare övervakning sker så att gällande lagar och riktlinjer också efterlevs.

og videre:

Hälsopolicies på Internet

Forskningen har identifierat Internet som en viktig arena för norm- och vanebildning. Det har även företagen gjort och använder i ökad utsträckning Internet som en kanal för marknadsföring. Många så kallade Communities har redan tagit lovvärda initiativ och utarbetat bra regler för reklam på sina sidor. Alla tar inte det ansvaret. För att påverka detta behövs troligen ett omfattande internationellt samarbete med många länder. Riksdagen bör därför ge regeringen till känna som sin mening vad som i motionen anförs om att mötesplatser på Internet, så kallade communities, måste införa särskilda hälsopolicies.


Igen forsøger nogle politikere, at regulere kommunikationen på internettet. Denne gang ser de helst et samarbejde mellem flere nationer, så man kan sørge for at kommunikationen om sundhed foregår på den korrekte måde. Bevares, der skulle jo nødigt være en lille stump tilbage af borgernes liv som de selv skulle tage ansvar for. Det er oftere og oftere man ser disse ideer om et international samarbejde der skal styre den frie meningsdannelse. Tanken om et område der er udenfor total politisk kontrol er skræmmende for visse politikere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar