søndag, september 28, 2008

Grant McCracken & Plenitude

I forbindelse med min læsning til dette semesters større opgave, har jeg læst en del af Grant McCracken, som er en ret kendt antropolog der især beskæftiger sig med forbrug, identitet, reklamer og branding. Han har en dejlig uprætentiøs stil, og det er dejligt at læse noget af en der udfordrer den dominerende venstrefløjsinspirerede diskurs der hersker på universiteterne, hvor alt skal gøres op i klasse, race og køn. Det er en ufrugtbar og trættende tilgang og fuldstændig uanvendelig hvis man gerne vil beskrive den mangfoldighed der er i en verden hvor penge, varer, arbejdskraft og information konstant bevæger sig med stor hastighed.

Jeg havde allerede læst en del McCracken, da jeg stødte på denne mere debatagtige artikel, kaldet "The Politics of Plenitude", fra 1998 på det libertarianske magasin Reasons hjemmeside. I artiklen gør han op med både den konservative traditionalisme og den venstredrejede kapitalismekritik, som jo i høj grad stadigvæk ses som en nødvendighed blandt en del sociologer og antropologer. Han går løs på ideen om at man kan komme alting i kasser:

"We have long been accustomed to stuffing the social world into a handful of categories. We used to say such things as, "basically, there are two kinds of people in the world," or to bundle the world into a typology: social classes, psychological types, birth signs, genders, generations, or lifestyles. But increasingly, the world won't go along with our attempts to reduce it. Where once there was simplicity and limitation, everywhere there is now social difference, and that difference proliferates into ever more diversity, variety, heterogeneity. "

Han kommer også ind på køn/seksualitet:

"Gender types are proliferating. Whole new categories of powerful, forthright femaleness have emerged, while "maleness" is undergoing its own florescence. Gayness, which used to mean adhering to a limited number of public behavioral models, has rapidly subdivided into numerous subgroups. Many of these groups have developed their own literature, music, and even retail communities. They have become social worlds."

McCracken fortsætter med at forklare hvorfor både venstre og højrefløjen har et problem med at forklare den mangfoldighed vi ser i dag. For højrefløjen er problemet, at de ser den som en trussel. Alle disse subkulturer, folk der samles om kulturelle værdier og symboler som ingen andre forstår, kønsroller der ikke overholder de gængse regler, osv. Kulturelle konservative (det være sig om de er socialdemokrater, liberalister eller politisk konservative) ser deres egen forestilling om normalitet som limen i samfundet og har svært ved at håndtere forskellighed. McCracken argumenterer for at denne forestilling om "sammenhængskraft" er forkert, og bruger storbyen som eksempel:

" Cities tell us that plenitude is inevitable and that it is, within certain limits, benign. While the rural communities sought singleness, the city has always, blithely, thrown off difference and variety. The lesson of this great experiment is clear: The cultivation of sameness is not needed to secure compliance with a larger set of values. Cities work in spite of plenitude. They work because of plenitude. This is the symbolic landscape in which the real ideological lessons of the 21st century are to be found. "

Og han fortsætter med at forklare, at forestillingen om traditionen er en illusion. At mangfoldighed netop er den vestlige tradition:

"The right is inclined these days to declare itself the true friend of tradition, and to declare tradition the path to civic virtue and public morality. It presents itself as champion of practices and values tested by time. But the truth of the matter is that plenitude is a Western value and indeed the very author of many of the traditions now being claimed by the right. The Protestant traditions the right holds so dear come out of the spirit of plenitude that created first a church distinct from Rome and then successive, ever more radical versions of Protestantism. Plenitude was there in the beginning. A return to tradition will not make it go away. It is tradition."

Jeg synes, at McCrackens argumenter er meget stærke, og kan sagtens genkende de tendenser hos mange liberale der, måske som en slags reaktion på venstrefløjens påståede "anything goes mentalitet", dyrker det kulturelt konservative. Samme tendens kan jeg af og til se hos mig selv, omend i mindre grad, men den er der. Hans indspark burde give de fleste liberalister lyst til at overveje om deres kulturelle konservatisme egentlig bunder i fornuftige betragtninger. Om ikke andet er det et godt udgangspunkt for debat.

Næste punkt er venstrefløjens forhold til mangfoldigheden:

" The left has made a great deal of its sensitivity on issues of gender, race, ethnicity, diversity, and multiculturalism--a sensitivity, it typically claims, the right cannot imagine. In fact, the left has misapprehended and mismanaged these issues almost as consistently as the right--with consequences every bit as grave."

Et af problemerne ligger i definitionen af mangfoldighed:

"The first symptom of difficulty is the narrowness with which the left defines diversity. The only real plenitude that counts in the left's scheme is that which has an explicitly oppositional quality. Thus, women's groups are "diversity," but country and western line dancing groups are not. Both of these groups may equally engage the individuals within them, both may represent a very substantial shift in cultural categories and social rules, both may mark differences that will continually breed differences, but it is only when the group is explicitly at odds with the mainstream that it qualifies as interesting."

Dette er jo en af mine kæpheste. Vi ser det f.eks. i hele modkulturbegrebet og i den noget så populære og moderne queer-bevægelse. I sidstnævnte er det jo oftest sådan, at man helst skal have den mest aparte og unikke og flydende kønsidentitet for at passe ind. det kan endda gå så galt at unge piger ender med at skrive blogindlæg på modkraft.dk hvor de skammer sig over hvor kedelige og heteroseksuelle de er. Man glemmer den diversitet der er blandt heteroseksuelle. Queer-bevægelsen sætter opfattelsen af seksualiteten tilbage til tiden før Kinsey. For dem er der kun den spændende, seksuelle modkultur og den grå, konforme heteronormativitet.

Og så opsummerer han i dette glimrende afsnit:

"There is a deliberate narrowness to the left's definition of plenitude. It is interesting to observe, for example, that the "Diversity Librarian" at the University of Michigan is responsible for collecting only in the following areas: minority studies, sexual orientation studies, and multicultural studies. This so diminishes the scope of the problem as to invite astonishment. Diversity overflows these categories. Real diversity happens everywhere--outside the designated political categories of the left, and its intellectual categories as well."

Det er så enkelt formuleret og så rigtigt set. Til sidst kommer han ind på hvor den diversitet kommer fra:

"There is a common culture that unites the world of plenitude. It is, I think, the marketplace. This is the great lingua franca of the contemporary world. As long as we can meet somewhere in the exchange of something for the benefit of someone, we have a foundation that can sustain plenitude. After all, say what you will about the marketplace, capitalism, and the consumer culture, they have got us this far. "

McCracken er ikke blåøjet og ser de realistiske begrænsinger der er for kreativitet når f.eks. instruktørers vilde drømme møder økonomiafdelingen hos Warner Brothers. Økonomien sætter også sine grænser. Der er bare ikke noget bedre end markedet til at skabe diversitet. Vi har alle set hvordan samtlige forsøg på at føre socialismen ud i livet er endt i stater der med vold og magt har set al diversitet som en trussel der skulle slås ned. Tænk på bare på sådan noget som punk-bevægelsen i Sovjet-Unionen.

"Capitalism has endured, enabled, perhaps provoked the speciation we see around us. It is, as we have noted, particularly unparticular. It doesn't care what it does. It doesn't care what we do. The strangleholds of hierarchies and elites count for less and less. And capitalism is nothing if not transformational. It is restless, inventive, and novelty seeking. It throws off innovations ceaselessly. The consumer culture is a cause and a consequence of plenitude. Certainly, there are some cultural and social arrangements it will not allow. Just as certainly, there is a truly breathtaking array it will. As the phrase might have had it: It all comes up from money.

I do not solve this issue. But I do wish to show, in a way that social scientists normally do not, that capitalism is not always the villain of the piece. I wish to show that it is as often as much the agent of plenitude as its enemy. This is especially important to grasp when we are wrestling with our options in a society fully captivated by plenitude. For it is clear that as our speciation goes forward we are going to need something--imperfections, warts and all. Capitalism may be a baby we cannot afford to lose with the bathwater."

Netop set i lyset af dette bør kulturelt konservative liberalister tænke sig om en ekstra gang, før de fordømmer andre. Det de frygter er lige præcis et resultat af markedet. Bevares, her taler jeg ikke om at man selv har lyst til at leve i kernefamilie og på "traditionel" vis. Det er jo netop noget som markedet giver mulighed for. Nej, det er den frygt for det anderledes som præger mange borgerliges holdninger.

Artiklen er en fremragende kritik af både venstre og højre og giver stof til eftertanke. Jeg kan også anbefale McCrackens blog.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar