torsdag, maj 01, 2008

1. Maj initiativet

På venstrefløjsportalen Modkraft.dk har de i anledning af 1. maj bragt en række tekster fra initiativet bag den "radikale venstrefløjs" demonstration, der udgik fra kultorvet i dag. Det er interessant læsning, både fordi det viser hvor galt det står til med evnen til at tænke logisk indenfor disse miljøer, og fordi det er en opvisning i klichefyldt sprogbrug. Man får dog et godt indtryk hvordan disse mennesker tænker, og hvilke ideer der ligger bag deres holdninger.

Der er 8 tekster i alt. Den første tekst hedder:

Det er en international kampdag, idioter!


Som overskriften, der naturligvis er holdt i et pseudoproletarisk sprog, antyder, er der tale om en opsang der skal minde alle venstreorienterede om at det er en kampdag, og ikke bare endnu en lejlighed til at drikke hjernen ud. Den udvikler sig dog hurtigt til at blive en gedigen omgang skældud til den slappe reformistiske venstrefløj (der nok dækker en del af dem der ellers ser sig selv som revolutionære), og hele den danske befolkning får også skældud for sin slaphed og egoisme:

"Den danske befolkning synes villig til lidt af hvert i forsvaret for egne privilegier.[...]Når det drejer sig om at beholde magten over sin velstand er befolkningen tilsyneladende klar til at acceptere en art blød fascisme, hvor alle subjekter, der ikke passer ind i billedet af det nationaldemokratiske fællesskab, kriminaliseres, udgrænses eller sendes hjem."

Det er en interessant retorik. For det første så undrer man sig over hvad en "blød fascisme" er. Fascisme er i forvejen svært defineret, og det gør det ikke nemmere at smide et "blød" foran. Det er selvfølgelig for at give mindelser til tiden før anden verdenskrig, og nationaldemokratisk fællesskab tjener samme formål. Påstanden om at folk der ikke passer ind sendes hjem eller kriminaliseres er en underlig påstand. Men det kommer selvfølgelig an på hvad der menes med "ikke passer ind". Hvis man mener folk der begår bankrøverier så er det sandt at de kriminaliseres, og hvis man mener at, indvandrere og asylansøgere der ikke har fået opholdstilladelse sendes hjem, så er det også sandt. Tekstens anonyme forfattere får det til at lyde som om det er fordi folk ikke passer ind i et eller anden normalitetsbegreb at de sendes hjem, men det uddyber de ikke. Det virker mest som om det skal tjene til at tegne et meget slemt billede af den danske (bløde) fascistiske stat.

Der fortsættes ud af en tangent med racisme, osv. Til sidst får SF en ordentlig omgang:

"I løbet af denne udvikling har store dele etablerede venstrefløj ikke vist nogen som helst kosmopolitisk sensibilitet; den har reelt blot vist sig at være racistisk.Dette forhold er blevet bekræftet gang på gang i de senere år, hvor Socialdemokratiet og SF overhovedet ikke har bekæmpet den racistiske flygtninge- og indvandrerpolitik, men blot har båret brænde til bålet med en hadsk og forsimplende retorik, hvor mennesker opfordres til »at skride ad helvede til«. Udelukkelse og ikke solidaritet og gæstfrihed har været mantraet. Kosmopolitik og international solidaritet er således desværre totalt ukendte begreber for Socialdemokratiet og åbenbart også for SF."

Det er sjovt at disse radikale venstrefløjsaktivister angriber SF for at kritisere Hizb-Ut-Tahrir. De nævner da heller ikke et ord om at det er denne, ret yderligtgående, islamistiske organisation Villy Søvndal har kritiseret. Hvis man læste teksten uden at vide det på forhånd, ville man tro at SF var nogle racister, der havde bedt uskyldige indvandrere skride ad helvede til. Hykleriet i teksten er klokkeklart. Antifascistisk Aktion, der med vold angriber danske nazister, nationalister og racister, er fra det selvsamme miljø som dette 1. maj initiativ udspringer af. Men det er åbenbart i orden at slå skallen ind på dem man er uenig med, så længe de er danskere. Ve den der vover at kritisere udenlandske autoritære bevægelser.

At afvæbne racismen

Næste tekst handler om feminisme og racisme. I al sin enkelthed argumenteres der for at racisme er med til at opbygge særlige forestillinger om køn, og hvordan feminister medvirker til at opretholde disse forestillinger. Argumentationen er imponerende dårlig:

"Racismen er med til at producere forestillinger om køn. Tænk for eksempel på de racistiske stereotyper om den stakkels indvandrerkvinde, der skal frelses af en stram udlændingelov, eller om indvandrermanden, der pr. definition er en latent voldtægtsforbryder på grund af hans kulturelle baggrund.

Eller tænk på, at østarbejdere altid beskrives som mænd og som en trussel mod de danske arbejdere, mens kvindelige migranter knyttes sammen med trafficking og opfattes som passive ofre. Samtidig knyttes kvindelige migrantarbejdere ofte sammen med erhverv som prostitution eller privathushjælp - erhverv der ikke defineres som egentligt arbejde."

Men hvor er det lige flere af de forestillinger kommer fra? Det er da netop fra den yderste venstrefløj! Hele tanken om udenlandske kvinder og indvandrere som ofre gentages som et mantra af venstrefløjen. Det bruges endda i nogle af 1. maj initiativets egne tekster.

I teksten advares imod at bruge kultur som forklaring på problemer:

"Hvor tit hører vi ikke, at undertrykkelse af etniske minoritetskvinder forklares med kulturforskelle? Kulturen tillægges en ekstremt deterministisk rolle og beskrives som årsag til undertrykkelse."

Dette er til dels sandt. Der er nogle der bruger kulturargumentet på denne måde. Det har de ret i. Det er dog ikke sådan at fordi man siger at det bunder i kultur, så er det endbetydende med at det ikke kan ændres. Det følger simpelthen ikke. Kultur og traditioner er noget vi alle sammen går og laver, og vi ændrer også på det. Visse steder går man så og laver nogle ting som er uacceptable. F.eks. er der æresdrab (eller traditionsdrab om man vil). I Danmark ser man ikke unge mænd der, med hele familiens opbakning, og efter lang tids planlægning, går ud og dræber deres søster fordi hun ikke har passet på sin mødom. Det har man tradition for visse steder. Det er altså kulturelt betinget. Det kan man godt ændre, men så må man altså også komme med en ordentlig analyse af det først. Det nytter ikke at lade som om det kunne være gjort af hvem som helst, for det bliver det ikke. Det sker ikke blandt danskere. Her er der ikke kulturel tradition for den slags. Heldigvis.

Til sidst drejes det hele ind på tørklædedebatten, og der slås til lyd for kulturrelativisme, og at man ikke skal kritisere brugen af tørklæde blandt muslimske kvinder. Selv er jeg af den mening at det er helt i orden at folk bruger tørklæde. Det er jeg sådan set ligeglad med, men det er nu sjovt at se autonome feminister forsvare noget der i den grad er udtryk for slemme patriarkalske strukturer.

Det er ikke vores Kulturkamp!

En lidt fantasiforladt "analyse" af Foghs kulturkamp. Der trækkes en forbindelse mellem kulturkampen og frygten for islamisme. Af en eller anden grund stilles det op som om islamisme er den direkte årsag til de kanoner man har valgt at lave i Kulturministeriet. Det er lidt søgt, og det minder om sammensværgelsesteori når man kæder disse ting direkte sammen, uden at forklare hvad sammenhængen er. Der går da også helt paranoia i den:

"Det egentlige ærinde er tydeligt nok: at nyudvikle en dansk nationalisme – en nationalisme, som skabes ud fra et konstrueret fjendebillede om en imaginær trussel fra en udstødt og ikke særlig magtfuld gruppe i det danske samfund, nemlig de muslimske indvandrere."

Her gøres indvandrere til ofre (som teksten ovenfor jo lige sagde at man ikke skulle gøre), og hele kulturkampen præsenteres som et sindrigt nationalistisk komplot. Endemålet for dette komplot er:

"Regeringen anvender disse trusler som springbræt for realiseringen af sit ideologiske projekt: Venstrefløjskultur og kollektivisme skal afvikles til fordel for individualisme og markedskapitalisme, og muslimsk kultur svines til med det formål at konstruere et imaginært nationalt fællesskab."

Der er allerede et imaginært nationalt fællesskab i Danmark, som i enhver anden nationalstat. Det gør det lidt komisk at påstå at regeringen vil konstruere et. Jeg er i øvrigt vild med udtrykket markedskapitalisme. Jeg ved ikke hvad modsætningen er? Plankapitalisme? Socialkapitalisme? Jeg vover pelsen og kalder bullshit på denne analyse. Hvis regeringen havde tænkt sig at afvikle kollektivisme og venstrefløjskultur (hvad det så end er?), så havde de nok ført en mere borgerlig politik. Det bliver altså en meget søgt sammensværgelsesteori, og det nytter ikke bare at råbe venstrefløjsfyord som "markedskapitalisme" (for fanden..det er altså sjovt det ord) og "nationalisme" uden at argumentere ordentligt. Det er for svagt. Man kan helt savne DKP'ere og andre ordentligt skolede marxister når man læser sådan noget pjat. Det er muligt at de tog fejl, men i det mindste så gjorde de det med maner.

Fuck det racistiske politi

Ak ja, det er ikke fordi det intellektuelle niveau stiger for hver tekst, snarere tværtimod. Igen skal overskriften holdes i pseudoproletarjargon. Det er sådan de unge mennesker forestiller sig at en rigtig arbejder taler. Hvis de havde havde arbejdet lidt mere, ville de vide, at arbejdere ikke nødvendigvis taler sådan. Men det er selvfølgelig lidt frækt og rebelsk at sige "fuck".

Her er der tale om en kritik af visitationszonerne. Nuvel, dem er jeg også ret kritisk overfor. Det er et godt emne, og det burde være blevet kritiseret meget mere af borgelige. Under alle omstændigheder viser det sig hurtigt at det heller ikke er det rigtige emne, men derimod et værktøj man bruger for at vise hvor racistisk det danske samfund er:

"– Jeg vil vædde med, at ikke en eneste dansker er blevet visiteret, sagde en ung mand på Nørrebro til en avis, som kommentar til visitationszonerne.

Den oplevelse er sandsynligvis meget tæt på virkeligheden.

I Danmark bruges der ikke mange ressourcer på at undersøge politiets opførsel. Men forskning fra både USA og England viser entydigt, at etniske minoriteter langt oftere bliver stoppet og kontrolleret."

Ah hvad? Det er sandsynligvis tæt på virkeligheden? Forskning (som der ikke er gjort rede for nogen steder) fra USA og UK? Det er for slapt! Det er jo bare en påstand. Den er måske sand, men det kan forfatterne ikke underbygge. Det nytter ikke at henvise til noget forskning vi ikke kan tjekke fra andre lande. Hele baduljen afsluttes med:

"Studier af politiets omgangstone har vist at der ikke bare er tale om brodne kar.Racismen gennemsyrer korpset."

Jamen, det kan da godt være. Men så må der noget bedre på bordet end de løse påstande.

Usikre i alle lande foren jer!

Denne tekst er holdt i en lidt mere intellektuel tone. Den handler om hvordan venstrefløjen står svagt, og at, det er nødvendigt at, organisere sig fagligt. Analysen af nutidens samfund er dog, undskyld udtrykket, lige til at lukke op og skide i:

"
Det er således fortsat sådan, at det mest effektive forsvar mod den stadig mere aggressive neoliberalisme er at organisere sig solidarisk i arbejderbevægelsen; den blev trods alt etableret som en modvægt mod selvsamme kapitalisme for snart 150 år siden i en tid, som stadig mere ligner vores egen"

Jeg har svært ved at se at der er stor lighed mellem det moderne teknologi-og informationssamfund vi lever i nu, og så verden for 150 år siden. Denne absurde påstand uddybes da heller ikke. Jeg har mistanke (OK, det er nok mere end bare en mistanke) om at det har at gøre med at de tanker de læner sig opad ikke har udviklet sig i 150 år.

Resten af teksten går med at fortælle om hvor galt det står til, og der lyves uhæmmet:

"...på Coca Cola’s største europæiske fabrik, som ligger i Bulgarien, arbejder der nu udelukkende gæstearbejdere fra Senegal. De anvendes helt bevidst i et spil, hvor både fastsættelsen af lønnen og arbejdsvilkårene overlades til markedskræfterne."

For det første: De to største Coca Cola tapperier (der ikke er Coca Colas, men derimod er franchises) i Europa, ligger i Holland og Rusland. I Bulgarien ligger der fire tappeanlæg, og ingen af dem er Europas største. Deres ejer er derimod Europas største Coca Cola franchise indehaver, det græske Hellenic Bottling Company, der har licensen til at tappe Coca Cola for alle de tidligere socialistiske lande i Europa. Det er muligt at de har en fabrik kun med arbejdere fra Senegal, men jeg har ikke kunnet finde noget om det nogle steder, overhovedet. Jeg har derimod kunnet finde tekster der omhandler bulgarske arbejdere på disse fabrikker. Det virker mest som om det er pure opspind.

Det nævnes som skidt at løn fastsættes af markedskræfter. Men hvis ikke det, hvad så? Mandagsmødet? Centralkommiteen? Skal man give folk en løn der ikke er fastsat ud fra en markedsværdi, så falder økonomien simpelthen sammen. Man kan ikke give en arbejder på et tapperi en million kroner om måneden i løn f.eks. Der er ingen der er villig til at betale den pris for den vare han producerer. Det er utroligt at man skal høre på så ubegavet en argumentation. Hvis ikke man har et marked til at fastsætte priser, så kan vi simpelthen ikke beregne værdien af ydelser og produkter mod hinanden, og så kan vi ikke bruge vores tid effektivt. Resultatet er at man kommer tilbage til tiden med bytteøkonomi. Der argumenteres simpelthen for et civilisatorisk tilbageskridt!

Hold fingrene væk fra vores huse og vores kvarterer!

Stenbrosromantikken lever i bedste velgående på venstrefløjen:

"
Byudviklingen i København har inden for de seneste 10-20 år været styret af penge og har favoriseret dem med den største tegnebog.

Derfor har de franske cafeer taget over fra bodegaerne, og granitskulpturer er skudt op, hvor der tidligere stod pølsevogne. Og det kaldes forskønnelse eller kvartersløft eller hvad man nu finder på af plus-ord, men det der rent faktisk sker, er at folk stille og roligt bliver skubbet ud af de kvarterer, hvor de er vokset op og har levet deres liv. Nye kunder er kommet ind i butikken, og det er deres behov og deres smag, som skal tilgodeses."

Ja, man ved næsten ikke hvor man skal starte med sådan en omgang vås. For det første: Da jeg flyttede til Vesterbro, hvor jeg stadigvæk bor, i 1990, var området ramt af en kraftig butiksdød. Mange af de der var vokset op her, var flyttet, fordi de ikke kunne klare forfaldet. Narkomaner og andet pak var kommet ind udefra og havde overtaget dele af kvarteret. Jeg boede selv i en af de værste gader i årevis, og det var OK for mig. Jeg var ung og synes egentlig det var meget spændende, men det var ikke ligefrem et sted at opdrage børn. Det ville være uansvarligt. Man kan sige meget dårligt om byfornyelse, men det har altså givet nyt liv til Vesterbro, og der er en del der bor her endnu. Mange af dem mødes på Bang & Jensen i Istedgade.

Man idealiserer det gamle som bodegaer og pølsevogne, og gør det til symboler på det, som de arbejdere man ville ønske var revolutionens frontkæmpere, synes er godt og skønt. Det rene pjat. Nogle arbejdere kan lide pølsevogne, andre kan lide at spise sundt og gå i motionscenter. Nogle arbejdere kan lide bodegaer, andre kan lide cafeer. Sagen er at, smag i dag er langt mere kompleks end den var tidligere. Men det gider man ikke at beskæftige sig med. Kampen mod graffiti og hærværk, stigende huspriser og rydningen af Ungdomshuset er alt sammen noget der kædes sammen, for at, tegne et billede af en sammensværgelse. Der afsluttes med denne salut:

"...graffiti, uro, svineri m.v. er en helt fin strategi mod den generelle forædling og kan måske endda medføre faldende ejendomspriser.

Ja, vi sviner og laver larm, fordi vi bor her – og det vil vi blive ved med. Hold fingrene fra vores huse og vores kvarterer!"

Det er pudsigt at folk der er imod privat ejendomsret føler at de har ejerskab af hele urbane områder. Noget der åbenbart giver dem ret til at svine, lave ballade, larme og genere andre mennesker. I er ikke de eneste der bor der, venner. Hvordan kan I eje det hele? Det antages bare uden videre. Uigennemtænkt, tåbelig argumentation. Jeg er i øvrigt ret sikker på at også lavtlønnede mennesker der er vokset op i brokvarterene ikke bryder sig om hærværk, uro og larm. Hvem er det lige I vil genere?

Velkommen til det nye klassesamfund

Klasseanalyser er altid sjove at læse. Her er vi tilbage i racisme og kritikken af den reformistiske venstrefløj, men også dem til venstre for SF får kritik. Selve klasseanalysen er meget simpel:

"Betegnelsen ’muslim’ må i denne kontekst forstås på linje med sociale kategoriseringer som ’fremmedarbejder’, ’gæstearbejder’ og ’flygtning’, snarere end en formelt religiøs betegnelse. Frem for alt må det forstås som ’underklasse’"

Wow. Man har altså nu forladt alle økonomiske betragtninger fra de andre tekster. Nu er det lige gyldigt om man er rig eller fattig, bare man er muslim er man underklasse. Det er vist ikke studenterhuen der trykker, som man siger. Men det bliver værre (eller bedre, alt efter temperament):

"I det hele taget udgør ’muslimsk kultur’ i denne logik en særlig patologisk og uciviliseret størrelse, der er grundlæggende anderledes end denne ’kulturs’ positive modbillede: den såkaldt danske kristne kultur, der identificeres med… ja, demokrati og kvindefrigørelse.

Logikken er ikke ny. Går vi tilbage til slutningen af 1800-tallet var det tilsvarende måder datidens arbejderklasse blev beskrevet på.

Også proletarmanden var dyrisk og patologisk og skulle disciplineres og integreres, mens proletarkvinden skulle hjælpes af kvindesags-borgerkvinderne til ikke at få så mange børn. Så tæt ind på kroppen og ind i kroppen som muligt skulle proletarkvinden og proletarmanden hjælpes.

Beherskelse af kroppe gennem opdelingen af befolkningen i species/racer har altså længe udgjort kroppen af klassesamfundet. Den racialiserede københavnske muslim står altså på samme plads i kapitalismens symbolske økonomi som 1800-tallets københavnske proletar."

Som 1800-tallets proletar? For fanden altså...det er svært at undgå at grine højlydt, når man læser den slags. Der er nogen der har læst noget Foucault, tydeligvis, men det gør det altså ikke mindre søgt. Det er hvad de kan mande sig op til: at trække paralleler til for 150 år siden. Tragisk (men også komisk).

Vores kunst er jeres hærværk – til kamp mod den grå by

Den sidste af teksterne. Præmissen ridses op således:

"
De offentlige rum er ikke længere rum, vi alle kan deltage i, men er i stedet blevet en legeplads for en smal elite, der kan boltre sig og tjene penge, mens alle andre er tilskuere"

De rige er onde. Vi vil også have lov til at bestemme, selv om det er jer andre der har betalt for jeres ejendom. Det er igen forestillingen om at man kan frigøre sig fra økonomien. Jeg er lidt vild med formuleringer som denne:

"Med spraydåser, spritpenne, tapetklister, papir eller bare ved at bevæge vores kroppe i skæve mønstre kan vi tilbageerobre rummet.

Kunsten i gaden (i ordets brede betydning fra ad-busting over teater/happening til andre interventionsformer) er et oplagt alternativ, idet den per definition er gratis og ikke prøver på at sælge dig noget, men i stedet tilbyder dig en oplevelse, et alternativ til reklamens virkelighed.

Ingen beder om at få placeret et billboard uden for vinduet, ingen beder om at have graffiti-pieces, plakater, påklistrede fundne genstande, farver, striber, tags eller kruseduller på væggene af sin bolig.

Men hvor reklamerne igen og igen opfører et rebelsk psykodrama klar til at blive pakket og markedsført til de ivrigt ventende forbrugere, er meget gadekunst frigjort fra økonomiske interesser.

I stedet er det en form for mental jiu-jitsu, der foregår i gaderne, hvor det uventede møde er det, der kan vække os fra den tankebedøvende enighedstrance, vi bliver hensat i af organiseret religion, reklamer, valgplakater, billederne i det offentlige rum, hvor den sanselige oplevelse skal bekræfte magten, styrke flokmentaliteten og øge forbruget."

For det første: ved at bevæge vores kroppe i skæve mønstre? WTF? Hvad betyder det egentlig? At halte ned ad gaden, og vælte systemet på den måde? Det hele bygger tydeligvis på en præmis om at hvis noget er lavet af økonomisk årsag, er det dårligt. Hvis det er gratis er det godt. De har så bare lige glemt at hele byen er lavet af økonomiske årsager. Det er jo ikke blandt den radikale venstrefløj vi finder dem der investerer i husene, vel? Mage til latterlig tankegang skal man lede længe efter. Der ville ikke være noget offentligt rum, hvis alle gik rundt og spillede gadeteater hele tiden.

Vi får lige et sidste citat, bare fordi det er så sjovt:

"Den eneste måde at undgå massehallucinationen på er ved at være uenig, også med hvad der er skrevet her. Så vær uenig. Grib dine pensler og spraydåser, klæd dig ud og gå baglæns ned ad gaden.

Vi kan kun ændre det overordnede perspektiv ved at ytre os og ved at vise et bedre fungerende alternativ, der forener teori og praksis i handling, men hvor selvkritikken altid sidder i baghovedet som en ladt revolver."


Jamen, jeg er sikker på at når nogen først har skrevet "ungeren for evigt" på ens gadedør, og man ser en flok veganere gå baglæns ned ad gaden, så tænker man: Det er sgu et alternativ til det eksisterende samfund.

Konklusion

Efter at have læst alle 8 tekster, er jeg kommet frem til følgende om venstrefløjens tilstand i dag:

1. Danmark og danskere er alle, undtagen den radikale venstrefløj, racister, eller nogen der støtter racister.
2. Vi lever i 1800-tallet.
3. Det hele er en sammensværgelse.
4. Hvis vi maler på husene og går mærkeligt ændrer vi samfundet.
5. Den radikale venstrefløj mangler i den grad intellektuelle sværvægtere.

Teksterne kan læses her og her. Glædelig 1. maj.
4 kommentarer:

 1. Axel Stemark9:56 AM

  Argumentationen på den yderste venstrefløj har aldrig været kendt for sin styrke. I Kommunistisk Partis principprogram fra 2006 (don't ask) forklarer man socialismens tilbageslag således:

  "Sovjetunionen og de socialistiske lande i Østeuropa brød ikke desto mindre sammen. Årsagerne hertil var et kompleks af økonomiske og politiske faktorer, indre og ydre årsager, objektive og subjektive omstændigheder og praktiske og teoretiske fejltagelser."

  Der er ingen uddybning, men efter ovenstående, kan du vel heller ikke være i tvivl...?

  SvarSlet
 2. Så har man ikke sagt for meget, i hvert fald.

  SvarSlet
 3. Anonym6:26 PM

  Super indlæg Beatie. Meget underholdende. Mennesker helt uden rationel sans har altid irriteret, men samtidigt fascineret mig. Hvad mon der får folk til at fyre sådan noget ævl af?

  -Skovgaard

  SvarSlet
 4. Hehe, meget sjov analyse! Næsten synd at bruge så meget krudt på de stakler. Hvis det ikke var fordi, deres sortklædte tæskehold hærgede byen med jævne mellemrum, that is...

  SvarSlet