tirsdag, marts 11, 2008

Den dumme sten

Der er en del debat om kunstgruppen Surrends billede af den hellige sten fra Mekka, med påskriften "dummer stein" for tiden. I Information har man således inviteret et par smagsdommere til at vurdere om det er god eller dårlig kunst.

Dem man har inviteret er forfatteren Knud Romer og den politiske ekstremist, forsvarer af politisk vold og adjunkt ved Københavns Universitet, Mikkel Bolt. Nogle vil måske huske Mikkel Bolt for hans begejstring over volden i forbindelse med Ungdomshusurolighederne hvor han synes at den udfordrede ejendomsretten:

" – Selvfølgelig bekræftes varens varestatus i og med, at man gider at hugge den. Endda meget bogstaveligt: jeg vil have varen, og jeg vil have den nu. Men samtidig tilegner man sig den uden at betale noget som helst, dvs. man udfordrer dens bytteværdi, det forhold at man skal betale for den og ikke bare kan tage den og bruge den.

– Og dermed udfordrer man et af det kapitalistiske samfunds absolutte grundpiller, påpeger han."

Mikkel Bolt er situationistisk inspireret og ser den slags uroligheder som en slags kunsthappening, og ikke som overgreb på folks liv og ejendom.

Men hvordan har han det så med Surrends kunst? Ikke så godt. Den er ikke politisk korrekt, har ikke de "rigtige" holdninger, så derfor får den disse ord med på vejen:

"Jeg har svært ved at se indholdet i den her plakat. Jeg synes, det er en gumpetung og banal form for kunst, der ikke fører til noget som helst subtilt budskab, men derimod dræber enhver form for dialog. For mig at se har værket ikke noget som helst med kunstneriske undersøgelser at gøre."

Dialog? Er dialog lige pludselig vigtigt? For det første har værket skabt en del diskussion, og det er vel dialog? For det andet er det vel heller ikke ligefrem dialog at smadre og plyndre en Irma-butik? Det virker som om han stiller nogle helt andre krav til denne kunst end han gør til den gadevold han er så glad for.

Han fortsætter:

"Den måde, Surrend i dette tilfælde har beskæftiget sig med ytringsfrihed på, minder for meget om den måde, som den racistiske, højreorienterede offentlighed ytrer sig på. Det dækker over en bombastisk forestilling om, hvad ytringsfrihed er. Surrend bevæger sig i en medieoffentlighed og bruger en velkendt politisk diskurs, uden dog at stille sig kritisk over for den. Det er en sensationspraksis mere end det er en kritisk, undersøgende kunstnerisk praksis, som forholder sig til politiske problemstillinger,"

For det første er det et billigt trick at nærmest kalde folk for racister fordi de er kritiske overfor islam. Surrend har lavet værker om Anders Fogh og Paven og den færøske debat om homoseksualitet, men der er ingen der kalder dem venstreorienterede eller bøsseelskere af den grund. Først når de rører ved islam er det et problem for de politisk korrekte. For det andet siger Mikkel Bolt jo også i ovenstående at ytringsfrihed ikke er at provokere andre ved at angribe det der er helligt for dem. Men sagen er at hvis ikke man kan støde folk er ytringsfriheden intet værd.

Til sidst så vil jeg påpege at den ellers så postmoderne Mikkel Bolt gør sig skyldig i at se tingene fra et vestligt synspunkt alene. Noget man normalt får bøllebank for indenfor politisk korrekte kredse. Det er slet ikke går op for ham at stenen repræsenterer en meget virkelig politisk og religiøs struktur kaldet islam, som man jo ellers skulle tro at Mikkel Bolt ville finde at det var godt at udfordre. Men nej, han tænker kun på muslimer som stakler der er udsat for Dansk Folkepartis tåbeligheder, m.m. Men der hvor stenen står er der altså et islamisk diktatur, som vel i den grad er problematisk og som jeg i øvrigt er ret sikker på at Mikkel Bolt ikke bryder sig synderligt om. Det er svært at betegne hans udtalelser som andet end eurocentrisk hykleri.

Hvad Knud Romer angår så er hans bidrag bare ligegyldigt. Han synes ikke det er kunst. Fint nok, men nu har det alle dage været svært at sætte grænserne for hvad der er kunst eller ej. For nogen er det den brølende kronhjort for andre er det så en dum sten. Jeg er sådan set ligeglad med om det er kunst eller ej. Jeg kan dog ikke udstå at folk har forskellige målestokke for det de er enige i og det de er uenige i.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar