torsdag, februar 21, 2008

Reform af Japans retssystemDet japanske retssystem adskiller sig en del fra det danske. For det første er det den samme ret der tager sig af kriminalsager og civilsager. Dog er det ret usædvanligt at man løser sine stridigheder i retten i Japan. Problemer der normalt ville kræve en retssag i Europa eller USA ordnes på anden vis. Dette betyder også at der er ganske få advokater i forhold til her. Noget andet der spiller ind i forhold til antallet af advokater er den meget svære eksamen man skal igennem som kun et mindretal består. Der er dog en reform i gang på dette område som sigter efter at antallet af advokater skal være dobbelt så højt i 2018.

Ved kriminalsager er det sædvanligvis kun en enkelt dommer der står for afgørelsen. Er der tale om en større sag, som ved voldtægt, mord, eller lignende, så er det et panel bestående af tre dommere der afgør skyldsspørgsmålet og udmåler straffen. I den senere tid har der været debat i og udenfor Japan om den meget høje andel af skyldige. Kommer man for en dommer er der over 99% chance for at blive kendt skyldig.

Dette kan muligvis ændre sig en anelse, for lige så stille er det japanske retssystem ved at ændre sig. Fra næste år indfører man domsmænd. Man har tidligere diskuteret om det var muligt at genindføre jurysystemet i landet, men det faldt ikke i god jord. I stedet har man, efter dansk forbillede, indført domsmænd i straffesager med en strafferamme på 4 år og derover. Til forskel fra Danmark, hvor domsmændene indstilles igennem de politiske partier (på trods af at disse ikke engang er nævnt i grundloven), så har man lagt sig op ad amerikanerne når det kommer til indkaldelse og besluttet at det skal være en borgerpligt at være domsmand. Borgeren får besked om at møde op og med mindre man har en usædvanlig god undskyldning, så er man altså forpligtet til at udføre domsmandsgerningen. Hvis man ser bort fra det tvangsmæssige aspekt, så er det at foretrække fremfor den måde domsmændene udvælges på i Danmark. Det kan næppe siges at være repræsentativt for befolkningen hvis man ser på hvem der er medlem af de politiske partier. Desuden er det relativt få der er aktive i den slags organisationer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar