tirsdag, februar 26, 2008


Jeg har tidligere skrevet om terroristgruppen Japans Røde Hær her på bloggen. I den forbindelse er det værd at nævne at Neojaponisme har offentliggjort et interview med Patricia Steinhoff, der har skrevet en bog (der i øvrigt kun er blevet udgivet på japansk) om bevægelsen. Du finder interviewet hér.

der nævnes en meget obskur film i interviewet der blev produceret i forbindelse med samarbejdet mellem PFLP og Japans Røde Hær. Da den nok er ukendt for de fleste har jeg klippet en lille bid ud på ca. 7 minutter så man kan få en fornemmelse af hvad det er for en slags film.

torsdag, februar 21, 2008

Reform af Japans retssystemDet japanske retssystem adskiller sig en del fra det danske. For det første er det den samme ret der tager sig af kriminalsager og civilsager. Dog er det ret usædvanligt at man løser sine stridigheder i retten i Japan. Problemer der normalt ville kræve en retssag i Europa eller USA ordnes på anden vis. Dette betyder også at der er ganske få advokater i forhold til her. Noget andet der spiller ind i forhold til antallet af advokater er den meget svære eksamen man skal igennem som kun et mindretal består. Der er dog en reform i gang på dette område som sigter efter at antallet af advokater skal være dobbelt så højt i 2018.

Ved kriminalsager er det sædvanligvis kun en enkelt dommer der står for afgørelsen. Er der tale om en større sag, som ved voldtægt, mord, eller lignende, så er det et panel bestående af tre dommere der afgør skyldsspørgsmålet og udmåler straffen. I den senere tid har der været debat i og udenfor Japan om den meget høje andel af skyldige. Kommer man for en dommer er der over 99% chance for at blive kendt skyldig.

Dette kan muligvis ændre sig en anelse, for lige så stille er det japanske retssystem ved at ændre sig. Fra næste år indfører man domsmænd. Man har tidligere diskuteret om det var muligt at genindføre jurysystemet i landet, men det faldt ikke i god jord. I stedet har man, efter dansk forbillede, indført domsmænd i straffesager med en strafferamme på 4 år og derover. Til forskel fra Danmark, hvor domsmændene indstilles igennem de politiske partier (på trods af at disse ikke engang er nævnt i grundloven), så har man lagt sig op ad amerikanerne når det kommer til indkaldelse og besluttet at det skal være en borgerpligt at være domsmand. Borgeren får besked om at møde op og med mindre man har en usædvanlig god undskyldning, så er man altså forpligtet til at udføre domsmandsgerningen. Hvis man ser bort fra det tvangsmæssige aspekt, så er det at foretrække fremfor den måde domsmændene udvælges på i Danmark. Det kan næppe siges at være repræsentativt for befolkningen hvis man ser på hvem der er medlem af de politiske partier. Desuden er det relativt få der er aktive i den slags organisationer.

lørdag, februar 16, 2008

Vil Japan af med dødsstraf?

Forleden dag kunne man i Aarhus Stifttidende læse en notits under overskriften "Japan vil af med dødsstraf". Noget jeg fandt ret overraskende eftersom jeg intet havde hørt om dette. Dødsstraf er som regel ikke et stort emne i Japan, og meningsmålinger viser gang på gang at et sted imellem 80 og 90% af de adspurgte er positivt stemte overfor den. Så vil de nu af med den?

Jeg læste videre:

Tokyo: En gruppe japanske politikere vil omgående have bremset henrettelser af dødsdømte fanger. Modstanderne af dødsstraffen går på tværs af politiske skel, og de har nu udarbejdet et lovforslag, som i første omgang skal sætte en stopper for henrettelser i fire år. Det fortæller tv-stationen BBC./ritzau/

Nu virkede det en anelse mere afdæmpet. Fra det inkluderende Japan i overskriften var man gået til at det var en "gruppe japanske politikere". Nu var jeg med, og nogen særlig nyhed er det vel egentlig ikke. I årevis har et lille antal japanske politikere været imod dødsstraf. De støttes af landets advokatforening (der ikke nyder nogen særlig anseelse eller er særligt stor, da antallet af advokater i Japan er forholdsvis lille). Det som de opfordrer til er et 4-års moratorium hvor man ikke henretter nogen. Desværre er det bare ikke særligt sandsynligt at det kommer til at ske lige nu, og desuden er der næppe stor chance for at det vil føre til en permanent afskaffelse af dødsstraffen. Fra 1989 til 1993 blev der f.eks. ikke henrettet nogen mennesker.

Nu har der været lidt kritik igen, også fra udlandet, men jeg tvivler på at det vil have en særlig effekt. Det skal bemærkes at den japanske advokatforening har arbejdet for et moratorium siden 2002 uden at det har hjulpet, endsige skabt særlig opmærksomhed indenfor landets grænser. Især siden Aum Shinrikyos gasangreb mod Tokyos undergrundsbane har der bare ikke været stemning imod dødsstraf blandt vælgerne, og således heller ikke blandt politikere der er mere optagede af Japans rolle internationalt, hvem der skal finansiere fremtidens velfærdssamfund, osv.

Derfor undrer det mig at se sådan noget i en dansk avis, eller på BBCs hjemmeside, der oprindeligt bragte nyheden. Det er intet der tyder på at dødsstraffen forsvinder lige foreløbigt.

tirsdag, februar 12, 2008

Japansk slang

For de interesserede kan dette japanske slangsite anbefales: 日本語俗語辞書 - Et ganske fint opslagsværk hvis man støder på ord der ikke lige står i den normale ordbog.

Mine favoritslangord for tiden er:

てっぱん - Ordet betyder "jernplade" og bruges når man er helt sikker på noget.

本気で - "Er det sandt?"

2ケツ - Der betyder "2 røve" og bruges om at køre to på en cykel.