tirsdag, januar 29, 2008

Folkeslagene i Østen
For et godt stykke tid siden faldt jeg over den danske nobelpristager Johannes V. Jensens lille bog fra 1943 ved navn "Folkeslagene i østen". Den er en tidstypisk gennemgang af asiens folkeslag, og Polynesien nævnes også. Johannes V. Jensen var ikke i tvivl om at han var kvalificeret til at udtale sig om hvad som helst, men jeg er nu ikke så sikker. Jeg har udvalgt lidt af det han har skrevet om Japan.

Om Japans rolle i anden verdenskrig og indlemmelsen af andre asiatiske nationer i "The Greater Asian Co-Prosperity Sphere":

"Naar Japan har nomineret sig som førende magt i Østasien maa der ligge en forudbestemmelse i Arten af det Japanske Folkeslag i Forhold til de øvrige malajisk-mongolsk-asiatiske, spredte Elementer, inklusive hele Blokke som Kina, Indien og Australien. Et stort østligt Slægtskab lader sig paaberaabe for de malajiske og mongolide Bestanddeles Vedkommende, hvortil ogsaa kan regnes Blandingsfolkende i Bagindien, Burma, Thailand før Siam og Indokina, tildels paa evropæiske Hænder; men hele Forindien med sin væsensforskellige Hindubefolkning, og Australien, der nu er befolket med Evropæere, kan dog vel ikke uden videre bringes ind under et racepolitisk Krav; her vil man supplere sig med et geografisk, eller det blotte Ønske.
Naar Japan optræder som Generalnævner for alle Folkeslag i Østen viser et blik på på den japanske befolknings egen Sammensætningat Førerskabet ikke er uden naturlig Grund..."

Om det malajiske element:

"Det malajiske element er det mindst bemærkede, fordi man i Almindelighed ikke ved hvad malajer er, men i Virkeligheden et af de mest dominerende, hvis man tør lide på egne iagttagelser; fra Malajen har Japaneren sin Statur, Tømmeret i ham. Af alle folk er Malajerne dem der er i Besiddelse af den mest udviklede Muskulatur i Forhold til Størrelsen, og i den Henseende kommer Japanerne dem nær. De der er vant til forlystet at snakke om "de smaa Gule" skulde vel vare sig for hvad der stikker af Energi og Modstandskraft i de smaa stærke Folk, der samler et Maksimum af Kræfter indenfor en bekvem Ramme, ligesom de smaa islandske Heste. Hvad de er værd som soldater er Verden jo ikke mere uvidende om."

Om det japanske temperament:

"I Temperamentet har Japanerne noget eksotisk og farligt, som er i nær Slægt med hvad man ved om Malajernes Nerve, en særlig tilbøjelighed til eksplosive Passionsudbrud, tilspidset i den kendte Gaaen Amok, hvor Malajen i et Raserianfald myrder saa mange han kan, indtil han selv bliver dræbt; som en modificeret Form derfor kan man tale om den japanske Harakiri, hvor det kun gaar ud over det maniske Individ selv. I begge Tilfælde lader Sindstilstanden sig forklare som en Slags psykisk Infektion, der hænger sammen med en koncentreret, overladet Kødfuldhed, en Spasme der gaar i Blodet."

Lidt Spengler-inspireret skriveri om race:

"...Elementerne lader sig paavise, men er gaaet op i en Enhed, som nu ganske sikkert er noget for sig selv, en ny staaende Type, Japaneren og Ingen anden. Efter at et Folk har rendyrket sig som Type og bredt sig til saa mægtigt et Befolkningstal som paa de japanske Øer, 70 millioner, er det nok rigtigt at gaa ud fra at de har drevet det fra en Type til en Race. En Races Levedygtighed beror paa Ensartethed og numerisk Udvidekraft. Om man decimerer Bestanden bevarer den sig lige stærk, kan vokse ud igen, som visse Organismer man kan klippe over, med det Resultat at alle Stykkerne vokser ud til hele Organismer igen."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar