mandag, december 17, 2007

OrientalismPå Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (TORS), hvor jeg læser på Asien Afdelingen, er Edward Saids bog "Orientalism" i høj kurs blandt mange. Said var en litteraturprofessor (han døde i 2003) af arabisk afstamning og i sin bog kom han med en påstand om at vestlig interesse i orienten (som i dette tilfælde kun er mellemøsten), det være sig akademisk eller kunstnerisk, er udtryk for en diskurs der afspejler et påstået assymetrisk magtforhold imellem den kolonialistiske vest og det koloniserede og fremmedgjorte mellemøsten. Said var meget inspireret af Foucault og påstår i sin bog at ingen "orientalister" (et ord han anvender i sin bredeste betydning) kunne beskæftige sig med mellemøsten uden at give udtryk for en racistisk og kolonialistisk forestilling om hvad "orienten" var. Med andre ord mente han at det der blev beskrevet i bøger, malerier, akademiske værker, osv. ikke var mellemøsten i sig selv, men derimod et vestligt billede der tjente til at reproducere et magtforhold som Said mente at kunne se.

Til at starte med fik jeg udleveret forordet til en forelæsning, og der var visse ting jeg undrede mig over. For det første så har han i bog benyttet sig af både Foucaults idé om en diskurs, og Gramscis hegemoni begreb. Alene det er lidt underligt, eftersom de står i modsætning til hinanden. I Foucault er diskurserne udenfor os selv, og han levner ingen plads til den individuelle handlen, mens Gramsci netop ser denne mulighed for at handle imod hegemoniet. Jeg købte derfor bogen og læste den, også fordi jeg gerne ville se hvorledes han dokumenterede sine påstande. Ganske rigtigt viste det sig at der var en del problemer med den måde han anvender de førnævnte begreber. I bogen veksler han imellem dem og modsiger sig selv en del. Det giver en del forvirring om hvad han virkelig mener, men det er noget der er ret typisk for postmodernister. Jeg vil vove at påstå at han bevidst virkede vag, fordi han godt vidste at hans påstande ikke kunne holde.

Noget andet der slog mig var at han i bogen kun beskæftigede sig med fransk og engelsk orientalisme. Han nævner kun flygtigt tysk orientalisme, men slår det hen med at de bare byggede ovenpå det som franskmændende havde skrevet. Det forekom mig at være en mistænkelig påstand, og da jeg ikke havde den store viden om orientalske studier, så besluttede jeg mig for at finde ud af om det virkelig kunne passe.

Det viste sig at være en komplet usand påstand. Nogle af de største orientalister i slutningen af det 19. århundrede var tyskere eller tysk-sprogede (her f.eks. Ignaz Goldziher, måske den største orientalist nogensinde) og skrev toneangivende værker. I modsætning til hvad Said giver indtryk af i bogen, så var orientalisme et ret lille felt indtil det 20. århundrede. Jo mere man sætter sig ind i feltet, der i øvrigt er meget interessant, da mange excentrikere beskæftigede sig med at studere islam og arabien, jo mere finder man ud af at der var mange divergerende opfattelser blandt orientalister.

Bevares, nogle var da bestemt racistiske og kolonialistiske i deres tilgang, men andre var nærmere arabiske nationalister, anti-kolonialister og meget andet. Det er ganske simpelt sådan at Saids påstande ikke holder hvis man ser på hvordan det virkelig forholdt sig blandt orientalister. I sin bog har han blot forsøgt at udvælge de der passer til hans påstande, og endda fordrejet sandheden om nogle af dem. Det kan kun betegnes som en ekstremt uærlig måde at bedrive akademisk virksomhed på. For de interesserede kan jeg anbefale Robert Irwins udmærkede bog "Dangerous Knowledge", der går i rette med Saids løgne (som f.eks. hans udokumenterede påstande om de savants som Napoleon havde med til Ægypten, forestillingen om vestens altoverskyggende dominans i mellemøsten, at Dionysos var af asiatisk afstamning, osv) og misforståelser. Irwin dokumenterer ganske effektivt Saids fejl, og påpeger en del problemer i forbindelse med "Orientalism".

Det er jo ikke usædvanligt at nogle akademikere ikke har gjort deres arbejde godt nok, og at de derfor udsættes for kritik af andre. Det der undrer mig er at man til stadighed bruger "Orientalism" i undervisningen og tager den seriøst, på trods af at alle ved at Said ikke var helt ærlig da bogen blev skrevet, omend det er tydeligt for mig at mange ikke helt har forstået hvor galt det egentlig er med den bog. Jeg spurgte en underviser hvorfor man fortsat tog den seriøst, og hun sagde at det gjorde man fordi den havde sat gang i en diskussion. Det har den helt sikkert også. Da bogen udkom i 1979 ramte den mange som et bombenedslag. Mange følte at de måtte revidere deres akademiske arbejde og følte sig ramt af Saids bog.

Men spørgsmålet er om den diskussion den har sat gang i har været brugbar? Mange opfatter det som om Said bare har gjort opmærksom på at man skal være forsigtig og opmærksom på hvad man skriver, at man ikke kommer til at gengive racistiske forestillinger, osv. Men denne kritik var jo fremført for længst da hans bog udkom, så det var jo ikke fordi det var dét der skulle diskuteres. Næ, hans påstand var jo at man slet ikke kunne undgå at reproducere disse forestillinger (men så alligevel at man godt lidt kunnne...ak ja, det er utroligt som man kan modsige sig selv), og det var jo dét der var præmis for diskussionen. Indenfor disse rammer blev alle akademiske studier af islam og mellemøsten (og senere også studierne af Indien og resten af Asien) mistænkeliggjort og skåret over én kam. På et ganske urigtigt grundlag! Jeg må indrømme at jeg har svært ved at se at Saids bog kan læses som andet end et historisk dokument hvormed man kan gøre rede for fremkomsten af disse fejlagtige forestillinger. At læse "Orientalism" som vedkommende eller som en historisk gennemgang af orientalismen ville være tåbeligt.

For mig at se er den fortsatte brug af "Orientalism" et eksempel på hvor lavt et niveau nogle er villig til at sætte for videnskabeligheden på humaniora. Jeg har svært ved at forestille mig at man f.eks. indenfor fysikken ville fortsætte med at bruge forskning der beviseligt var forfalsket fordi man mente at "diskussionen var interessant", på trods af at det ikke havde meget med fakta at gøre. Nu er der selvfølgelig forskel på naturvidenskab og humaniora, men netop fordi man ikke kan lave laboratorieforsøg og den slags, bør man jo være ekstra stringent indenfor sin forskning på humaniora. Desværre virker det som om mange nærmere tager det som en opfordring til at påstå hvad som helst, og gerne noget der passer ind i et politisk korrekt og meget venstreorienteret verdensbillede. Dette er med til at øge afstanden imellem videnskaberne og humaniora, der jo ellers burde arbejde sammen.

5 kommentarer:

 1. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

  SvarSlet
 2. eller her
  http://books.google.com/books?hl=da&id=53PEVjktruMC&dq=orientalisme&printsec=frontcover&source=web&ots=acdassLF9G&sig=zVMn5ZoH_JwEiieF20y3iyGf134#PPA16,M1

  SvarSlet
 3. Laerke11:39 AM

  Jeg lærte faktisk i skolen at Dionysos var fra persien eller sådan noget... Importeret, vild og farlig!!!

  SvarSlet
 4. Men han var jo søn af Zeus, der i øvrigt syede ham ind i sit lår, som han så blev født fra.

  SvarSlet