onsdag, november 21, 2007

Enhver ligning er en voldtægt

I går faldt jeg over noget jeg ikke vidste fandtes, men egentlig kunne have tænkt mig til eksisterede. Der er åbenbart en strømning der forsøger at frigøre naturvidenskaben fra den eurocentriske og mandchauvinistiske slagside som de mener den har. Ja, du læste rigtigt: naturvidenskab er simpelthen en undertrykkende diskurs der reproducerer de eksisterende magstrukturer (for nu at blive i sproget der hører til den slags).

Disse ideer stammer, som så mange andre dårlige af slagsen, fra vores postmodernistiske og poststrukturalistiske venner der mener at der ikke eksisterer en objektiv virkelighed og at alt er en social konstruktion. Da de går ud fra at viden ikke kan eksistere uafhængigt af magt, så er det klart at naturvidenskaben alene afspejler fallocentriske og racistiske værdier hos dem der har skabt dem: hvide mænd. Som koloniherrer spreder de så denne pikfascistiske videnskabelige imperialisme over hele verden og som sædvanligt er det (selvfølgelig) folk fra andre kulturer og kvinder det går ud over.

Kritikken går på flere ting. For det første er der den strømning der fokuserer på racistisk slagside indenfor naturvidenskab og her er det især matematik det gælder. De siger at man koncentrerer sig for meget om den matematik man har udviklet i vesten (åbenbart hører den arabiske verden så med her, da det er der en del af den kommer fra) og helt glemmer f.eks. et talsystem de havde udviklet hos Maya-indianerne og andre ting. Sagen er selvfølgelig at det ikke er en skid relevant for matematik i dag og hører hjemme i en historietime og ikke en matematiktime. Her er et eksempel på tankegangen fra artiklen "Adressing Eurocentrism and Androcentrism in Mathematics":

"
What does a mathematician look like? Pause for a moment and visualize for yourself an answer to that question. Notice what this person looks like. Notice the sex and the race of this person. Chances are you pictured a white male. In fact, whenever I have tried this exercise with my students or in a workshop the majority of people do indeed picture a white man.

...

However, the reality is that the first mathematicians were women and most likely African women. The oldest known mathematical activity is calendar making. Bone fragments with incisions have been found in Europe and Africa dating back as far as 37,000 BCE. The most famous of these is the Ishango bone found on the shore of a lake in Zaire, Africa (Zaslavsky, 1992). The incisions on these bones correspond to lunar cycles or lunar calendars. This is the earliest mathematics, the recognition of the basic periodicity of nature.

And when we ask which sex is most likely to have first developed an understanding of lunar cycles, the answer is women. One obvious reason is the menstrual cycle. A second reason is that early agriculturalists used calendars. But again these were women. This was an expression of mathematics that was not elitist, not divorced from the surrounding world by logical reasoning. Rather this mathematics was based on what Sjöö and Mor (1987) call organic reasoning, emerging "from a desire to cooperate with the natural world, and from a real integral observance of the needs and rhythms of the personal self and the human community." "

Her kan man se hvordan man anser logik for at være af det onde og uden kontakt med omgivelserne. Matematik skal være noget alle kan finde ud af og ikke et elitært foretagende.

En der kommer fra en mere feministisk vinkel er Susan Harding der i sin bog fra 1986 "The Science Question in Feminism" skriver:

"If we are not willing to try to see the favored intellectual structures and practices of science as cultural artifacts rather than as sacred commandments handed down to humanity at the birth of modern science, then it will be hard to understand how gender symbolism, the gendered social structure of science, and the masculine indentities and behaviors of individual scientists have left their marks on the problematics, concepts, theories, methods, interpretations, ethics, meanings, and goals of science.

...But we shall try to locate the pure, value-free core of science responsible for the purportedly inherent progressiveness in scientific method, in model claims in physics, in the mathematical language of science, and in logical reasoning. If, as I shall argue, pure science cannot be found in these places, then where should we try to find it?

...I will argue that a critical and self-reflective social science should be the model for all science, and that if there are any special requirements for adequate explanations in physics, they are just that - special. (We will see that much of biology should already be conceptualized as social science . . . )

...Second, the concepts and hypotheses of physics require acts of social interpretation no less than do those in the social sciences. The social meanings that explanations in physics have for physicists and for the "man and woman in the street" are necessary components of these explanations, not scientifically irrelevant historical accidents. Perhaps it is appealing to imagine that the mathematical formulations of Newton's laws are the explanations of the movements of matter because it takes only a little effort for us modern folk to get a sense of what these formulas mean in ordinary language. But should we think of a formula so long that only a computer could read it in one hour as an explanation of a type of phenomenon? The answer to this question is "no." An explanation is a kind of social achievement. . .

...They did so by replacing the social image of numbers as counting units with the social image of numbers as divisions of a line. These are social images because they reflect what people in historical cultures intentionally do. Not all cultures have been as preoccupied with the measuring - dividing a line - as has ours for the last few centuries. As one comentator points out, such a process of socially negotiating cultural images in mathematics is similar to what we do when we exclude patriotic killing in wartime from the moral and legal category of murder."

(tak til Gene Expression for disse citater)

Det er typisk for disse feministiske fortalere for konstrueret virkelighed at de mener at trangen til at måle og kategorisere alting er en undertrykkende og maskulin aktivitet. Flere af tilhængerne af Foucault har dette synspunkt, bl.a. kommer Edward Said ind på det i "Orientalism" hvor han kritiserer Carl von Linné for dette. Derfra kan man så trække en parallel til det "undertrykkende kapitalistiske system" der jo også gør alt op i enheder der kaldes penge, som så igen er et udtryk for den maskuline dominans.

En af de store indenfor den slags tænkning er den franske feminist Luce Irigaray. Hun mener at sproget er udtryk for maskulin ideologi og taler for at kvinder skal udvikle et feminint sprog i stedet for at tale "den andens" sprog og derigennem identificere sig med manden. Hun har skrevet en del om videnskab, bl.a. har hun sat spørgsmålstegn ved om relativitetsteorien er kønnet:

"Is E=MC² a sexed equation? Perhaps it is. Let us make the hypothesis that it is insofar as it privileges the speed of light over other speeds that are vitally necessary to us. What seems to me to indicate the possibly sexed nature of the equation is not directly its use by nuclear weapons, rather it is having privileged what goes the fastest."

(taget fra en boganmeldelse)


I sin artikel "Is the Subject of Science Sexed?" skriver hun:

"In the language of science there is neither I nor you nor us. There is no subjective...

...But, perhaps, one could also ask oneself at this point if there is not, in a subjacent and secret way, a common force ofproduction; (man) who does science. But who? Is there anyone?? Does he make himself manifest? How can one address him? For a long time I have not experienced such difficulties with the notion of speaking in public. More often than not, I can anticipate to whom I will be speaking, the mode of speaking, the mode of argumentation, how to make myself understood, how to plead or even please or displease. This time, I do not know anything because I do not know who I have before me. The other side of scientific imperialism?
To not know to whom one addresses oneself or how to speak. Anxiety in the face of an absolute power floating in the air, of an authoritative judgement: everywhere, yet imperceptible, of a tribunal, which in its extreme case has neither judge, nor prosecutor, nor accused. But the judicial system is in place. There is a truth there to which one must submitwithout appeal, against which one can commit violations . . . unwillingly or unknowingly...

...How does the schize arise that has been imposed on scientists and suffered by them? From an unexamined model of the subject? From a "subjective" revolution which has not taken place? The explosion of the subject is programmed by the episte'me'and the power structures it
has put in place. The Copernican revolution has taken place, but neither has it been acted upon nor surpassed by the epistemological subject? Its discourse finds itself modified as a result, but perhaps finds itself even more disappropriating than the language articulating the world that preceded the epistemological subject? The scientist now strives to stand before the world: naming it, legislating it, reducing it to axioms. While he manipulates nature, using it, exploiting it, he is forgetting that he, too , is within nature - that he is still part of the physical world and not just placed before phenomena whose physical nature he occasionally misreads. He progresses in accordance with an objective method which would provide a shelter from any instability,
any "change" of mood, any sentiments and affective fluctuations, any intuition not programmed in the name of science, any admixture of his desires, especially those differentiated by sex, in his discoveries."

Og sådan bliver det ved og ved i den 16 sider lange artikel. Når vi læser det kan vi godt grine ad det, men smilet stivner hvis man tænker på at Derrida, Foucault, Deleuze, osv. er noget der bliver taget alvorligt mange steder. Selvfølgelig først og fremmest på humaniora og indenfor samfundsvidenskaberne, men også på sygeplejersker og pædagog uddannelsen gennemgår de Foucault m.m. Hvorfor ved jeg ikke. Måske er det nemmere at holde ud at skifte en rigtig klam lorteble hvis man lader som om den blot er en konstruktion?

Under alle omstændigheder er dette et glimrende eksempel på hvad der er galt med disse ideer. Hvorfor de ikke bare er ubrugelige men decideret skadelige. Ikke så mærkeligt at folk som Negri har taget dme til sig i et forsøg på at redde marxismen.

3 kommentarer:

 1. Vincent7:06 PM

  Er du sikker på, at Foucault ville være enig med så radikalt konstruktivistiske synspunkter?

  I bogen "konstruktivisme" fra Roskilde Universitetsforlag fortolker Finn Collin (professor i filosofi fra KU) så vidt jeg husker Foucault som "konstruktivist mht. viden om den sociale virkelighed" - og IKKE som ontologisk konstruktivist.

  Men ellers underholdende læsning. Får mig til at tænke på en marxist der mente, at Big Bang-teorien ikke kunne være sand, da den ikke passede med Marx' teori om dialektik (eller noget i den stil).

  SvarSlet
 2. Det er et godt spørgsmål. Så vidt jeg ved holdt Foucault op med at bruge ordet "virkelighed" omkring 1963, hvilket siger lidt.

  Jeg vil dog mene at det er konsekvensen af Foucalts ideer vi ser i sådanne eksempler som jeg har udvalgt. Hvis ALT er diskurser, så er det 100% en konstruktion. Hvis viden ikke kan eksistere uden magt, så er Newtons lov ikke udttryk for noget fysisk, men derimod for de gældende magtstrukturer (som så åbenbart har holdt de sidste 300 år, hvor Newtons lov er blevet bekræftet igen og igen).Jeg vil mene at de folk der forsøger at bortforklare Foucault nok nærmere har svært ved at tage konsekvensen af hvor tåbelige hans ideer er, fordi de godt kan lide meget af det han siger.

  Det er samme jeg oplever igen og igen med de postmodernistiske robotter: fakta betyder mindre, de rigtige holdninger betyder alt. Så jeg er ikke overbevist om at Finn Collin har ret, men nu har jeg selvfølgelig ikke læst lige netop hans argumenter.

  SvarSlet
 3. Vincent4:53 PM

  Jeg tror at problemet er, at mange post-strukturalister, neo-feminister, post-marxister, postmodernister osv. osv. får et kick ud af at komme med nogle ret kontroversielle og u-underbyggede påstande. Men når man så går dem på klingen, kryber de tilbage til et mere common sense-agtigt standpunkt og siger "det var jo slet ikke dét vi mente...".

  Laclau-Mouffe og deres danske klon Jacob Torfing (der underviser/hjernevasker på RUC) er gode eksempler på dette.

  Man bliver nødt til at fortolke på dem, og angribe deres mest radikale formuleringer (som du også gør). Så må de enten vælge mellem et kontroversielt synspunkt der er meget nemt at kritisere, eller et fornuftigt synspunkt, som ikke har samme chok-værdi.

  Tanken om at vi ikke har umedieret adgang til "tingen i sig selv", men at al erkendelse er farvet at subjektets erkendelsesmuligheder er jo ret ukontroversiel, og jeg tror at det meste konstruktivisme kan koges ned til dette synspunkt.

  SvarSlet