mandag, august 28, 2006

Forhøjelse af forbrugsskatten?


I Japan har kapløbet om hvem der skal efterfølge Koizumi været i gang længe. Kabinetssekretær Shinzo Abe, udenrigsminister Taro Aso og Finansminister Sadakazu Tanigaki, er blandt dem der stræber efter at blive LDPs nye leder.

En af de ting der bl.a. diskuteres i den sammenhæng er hvorledes staten skal øge sine indtægter, så man kan forsørge den ældende befolkning. Økonomiske eksperter har talt om at skære ned på øvrige offentlige udgifter for at få råd, men de har også nævnt at man kunne øge skatter, bl.a. forbrugsskatten (den japanske moms), dog uden at nævne hvor meget den skulle øges med, eller hvornår. Det er dog ikke alle der har været så forsigtige. Tanigaki har været ude med et meget konkret forslag, der går ud på at øge forbrugsskatten fra 5 til 10% inden 2011. En 100% forøgelse er ekstremt voldsomt, og også ekstremt dumt. I 1997 blev skatten sat op fra 3 til 5%, og resultatet var(ikke overraskende) en økonomisk nedgang. Nu vil Tanigaki og andre sætte den op igen, på et tidspunkt hvor den japanske økonomi muligvis er på vej ud af sin stagnation.

Det er ren populisme. Tanigaki forsøger at lokke folk til at støtte sig ved at love øgede skatteindtægter til at forsøge de gamle. Men det er ret usandsynligt at en øget forbrugsskat vil føre til øgede skatteindtægter, for det første fordi det, som sagt, vil medføre en økonomisk nedgang, og for det andet fordi øgelser af den slags skatter oftest ikke medfører så store øgelser af skatteindtægter som forventet.

Tanigaki har også foreslået at sætte grænsen ned for topskatten. Dette skulle både ske for at øge skatteindtægter, men også som del af et lighedsprojekt, da han mener at der er for langt fra de rigeste til dem med de laveste indkomster i det japanske samfund i dag. Et typisk svagt argument, i det at det vel er ligegyldigt om der er langt fra de rigeste til dem med lave indkomster, så længe at de med lave indkomster kan klare sig. Det er misundelsens politik han forsøger at føre.

Aso derimod, har talt om at sætte indkomstskatten ned, for på den måde at skabe mere dynamik, og dermed generere større skatteindtægter. Det skal dog siges at han ikke vil udelukke forhøjelser af indkomstskatten senere, men her og nu tyder det på at han er for en lavere indkomstskat. Om dette er sandt, eller bare et forsøg på at få støtte til sit kandidatur, er uklart. Men det lyder i hvert fald mere fornuftigt end Tanigakis decideret destruktive forslag, der kommer på et tidspunkt hvor flere og flere med høj indkomst forlader Japan pga. et højt skattetryk.

Mit gæt er at det kun er begyndelsen på en regn af tåbelige udtalelser fra japanske politikere, om hvorledes skattesystemet skal reformeres.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar