tirsdag, marts 21, 2006

Som historien dog gentager sig...

Jeg faldt over et citat fra Aizawa Seishisais Shinron, fra 1825, der minder mig en del om det man hører islamofober sige i dag:

"The western barbarians...all believe in the same religion, Christianity, which they use to annex territories. Whereever they go, they destroy native houses of worship, deceive the local peoples, and seize those lands. These barbarians will settle for nothing less of subjugating the rulers of all nations and conscripting all peoples into their ranks...should the wily barbarians someday be tempted to take advantafe of this situation and entice our stupid commoners to adopt beliefs that reek of barbarianism, how could we stop them?"

Dette er skrevet på et tidspunkt, hvor Japan var stort set lukket land for vesterlændinge (men ikke trykt før et par år efter at Perrys skibe havde truet Japan til at åbne sig). Det er virkelig interessant at se sammenfaldene mellem argumentationen fra islamofober i DK i dag, der jo også hævder at muslimer er ude på at underlægge sig alt og alle. I øvrigt har lignende argumenter været brugt herhjemme imod både jøder og katolikker.

5 kommentarer:

 1. Thomas S12:12 AM

  Meget kan man vel sige om citatet, men fakta er vel, at Japans ca. 50 år med kontakt med vesterlændinge inden isolationen var stærkt præget af missionerne og jesuiterpræsterne, der fulgte med handelsfolkene, og at disses indflydelse blev ved at spille en rolle i blandt andet oprør et stykke tid efter landet var blevet lukket.

  Giles Milton skriver det lige ud i Samurai William: "De [japanerne] fandt også ud af, at deres bedste håb om at tiltrække købmænd til deres len lå i at henvende sig til de jesuitterpræster, som ankom sammen med silkeballerne." Det fik bl.a. Omura Sumitada til at lade sig døbe som Don Bartolomeu og erklære sit len rent kristent, hvorefter 20.000 mennesker blev døbt og Buddha- og Shinto-templer jævnet med jorden. Det var i 1560'erne og naturligvis ren magtpolitik, der ikke siger meget om kristendommen, men selvfølgelig var med til at forme billedet af kristendommen. Han forærede dem også Nagasaki, en naturfæstning, umulig at indtage. Hisako Matsubara hævder i Weg zu Japan, at der fra det beskyttede Nagasaki blev drevet en væsentlig slavehandel, hvor de portugisiske sømænd tog japanske børn med hjem. Menneskehandel var ellers forbudt i Japan, men Hideyoshi kunne ikke gøre meget. På sin vis er det jo også sandt, at vesterlændingene havde samme religion. Alle var officielt katolikker indtil Liefde ankom i 1600 - kort før lukningen af Japan. Man skal også huske på, at 1500-tallet var præget af store religionskonflikter i Europa, og de satte også præg på missioneringen udenlands, hvor protestanter og katolikker kæmpede om territorier. En jesuit i Nagasaki skrev hjem i februar 1599, at situationen var velegnet til angreb (pga. magtvacuumet efter Hideyoshis død) og at en katolsk konge burde erobre Japan. Så der eksisterede helt klart katolske drømme om erobringer af Japan.

  Jeg prøver ikke at sige, at Aizawa Seishisais Shinron giver et retvisende billede af hverken vesterlændinge eller kristendom, men der er en grund til, at det var det indtryk, der var efteladt i Japan. Jeg siger heller ikke, at det er vesterlændingene eller kristnes skyld, for havde isolationen ikke været til stede, så havde billedet nok nået at blive noget mere nuanceret. Hvad jeg prøver at sige er nok, at japanske erfaringer på det tidspunkt begrænsede sig til relativt få personer - især relativt få personer, der havde tænkt sig at bosætte sig. Men at disse få personers mission reelt fik en ret stor følgeskare (det hjælper jo også når man får tvangskristnet 20.000 lenindbyggere her og 60 klostre der). Det er lidt anderledes end muslimer i Danmark i dag, hvor vi har en relativt stor skare, der fortrinsvis er kommet for at bosætte sig, og som har fået omvendt kun ganske få blandt folk i det nye land. Tager man i betragtning at Shinron endda skriver godt 100 år efter kontakterne med vesterlændinge blev brudt, så virker det måske mere forståeligt? Jeg ved det ikke. Måske vrøvler jeg bare.

  SvarSlet
 2. Thomas S12:50 PM

  Shinron er skrevet godt 100... :-p Det er jo titlen på bogen, spadeThomas.

  SvarSlet
 3. Hej Thomas,
  han skriver nærmere 200 år efter at kontakten er blevet brudt, men i forbindelse med en konkret begivenhed: nemlig at nogle britiske hvalfangere var strandet i det præfektur han boede i. Desuden var der på det tidspunkt pres fra både russere og englændere for at åbne op for handel. Jeg tror ikke man skal se hans kommentar som en reaktion på det der skete før landet blev lukket for de fleste vesterlændinge, men nærmere som en del af den ekstremt konservative strømning han var en del af. Der var tale om et ønske om at bringe kejseren tilbage til magten, og søge hen imod en eller anden idé om "oprindelighed", med tanken om en regent der nedstammer fra guderne i centrum. I en eller anden søgen efter en ren oprindelighed, hvor man kritiserer shogunatet for at være ursupatorer, så er det klart at der heller ikke er plads til barbariske udlændinge.

  SvarSlet
 4. Thomas S10:52 PM

  1800-1600=200. Nu må jeg stoppe. Men han har vel stadig sine forestillinger et eller andet sted fra, og hvis de er hentet i erfaringerne i det sene 1500-tal, så forstår jeg hvordan det billede har sat sig. Men sjovt i øvrigt at antishogunistiske tanker og antivestlige tanker går hånd i hånd - uden shogunatet ingen isolation. Kejserdømmet havde da i hvert fald ikke styrken til at lukke af omkring 1600.

  SvarSlet
 5. Det er vel også let at se hvor forestillingerne om islam blandt islamofober idag kommer fra, hvis man går flere hundrede år tilbage :) Det betyder bare ikke at der stadig er hold i forestillingerne, hvilket lige som var min pointe.

  Du har angående isolationen og kejserdømmet. Det er pudsigt at man kæder disse to ting sammen, men det kan vel kun forklares med en konservatisme af en art.

  SvarSlet